As Contas Claras | En Marea

As Contas Claras

Estás aquí: Inicio » As Contas Claras

En Marea ten paredes de Cristal. Bótalle unha ollada a como somos por dentro! Este é o noso portal de TRANSPARÉNCIA

ELECCIÓNS AO PARLAMENTO GALEGO 2016


As contas claras, os principios tamén. A rendición de contas sobre a orixe e uso dos recursos na campaña electoral de 2016 é un exercicio que responde aos principios de transparencia, legalidade e autonomía.
Transparencia: este constitúe un principio ético e organizativo imprescindible para democratizar a política e garantir un uso eficiente dos recursos.
Legalidade, as contas que aquí se prensentan siguén tanto ao marco legal establecido, como aos principios xerais de contabilidade e foron auditadas polo Consello de Contas de Galicia.
Autonomía. En Marea non depende do crédito bancario para o desenvolvemento das súas actividades, sendo este un principio fundamental para garantir unha actuación independente ao servizos das persoas.
Ingresos e gastos Valor (€)
Ingresos 482.487,00
Gastos 481.434,17
Diferencia 1.052,83

Financiamento da Campaña Electoral. Ingresos.

Ingresos Electorais Valor (€)
Achegas de persoas físicas e xurídicas 14.297,00
Microcréditos 109.600,00
Préstamos (De formacións políticas) 309.950,00
Anticipos das administración 0,00
Achegas de En Marea 49.000,00
Ingresos financeiros 0,00
Outros ingresos 0,00
Recursos totais 482.847,00
Ingresos Electorais Valor (€)
Soldos, salarios e asimilados -13.014,54 €
Seguridade social a cargo da entidade -4.709,46 €
Alugueres actividade electoral -2.541,00 €
Servizos de profesionais indep actividade electoral -19.286,55 €
Transportes actividade electoral -11.338,71 €
Primas seguros actividade electoral -21,09 €
Servizos bancarios actividade electoral -501,73 €
X