Soberanía cultural para activar a sociedade | En Marea

Estás aquí: Inicio » Programa » Unha cidadanía activa » Soberanía cultural para activar a sociedade

Soberanía cultural para activar a sociedade

O ecosistema cultural galego debe desenvolver o procomún: entendido como a corresponsabilidade da administración pública entre o interese público (mediación profesional, reformulación de infraestruturas, redistribución de recursos) e a capacidade cidadá para xestionar na medida que sexa posible, os medios que son da cidadanía.

1303. Recuperar unha cultura pública e accesible

A cultura é un dereito fundamental recoñecido na Carta de Dereitos Fundamentais da Union Europea. Traballaremos por unha cultura pública, democrática e accesible para todas as persoas, sen diferenzas, mediante a redistribución dos recursos en base a criterios territoriais, sociais ou económicos. O dereito ao libre acceso á cultura debe ser universal.

2304. Recuperar a Consellería de Cultura

A Xunta do Partido Popular eliminou a Consellería de Cultura, refundíndoa coa de Educación, unha decisión que prexudicou gravemente as dúas áreas. A cultura debe recuperar o seu papel vertebrador da sociedade, xeradora de identidade individual e colectiva.

3305.Dignificación laboral da cultura

Consideramos fundamental a función mediadora da administración pública para a construción dun marco laboral sectorial de carácter autonómico. Polo tanto adoptaranse medidas de loita contra a precariedade na contratación pública de servizos culturais: liñas vermellas de contratación, condicións a esixir ás empresas de servizos culturais como salarios dignos, tipos de contrato, cumprimento do convenios e das condicións laborais.

4306. Favorecer os investimentos en investigación cultural

Impulsaremos, en colaboración con universidades e centros superiores de ensinanzas artísticas, un sistema de bolsas de investigación e residencias destinadas a asociacións, profesionais e mozos e mozas creadoras para mellorar as prácticas do ámbito cultural, favorecendo o seu acceso a unha formación especializada e facilitando a súa conexión coas últimas tendencias e con culturas e tradicións diversas.

5307. Expandir e descentralizar as diferentes manifestacións artísticas e culturais

Apoiaremos a existencia de iniciativas e proxectos que faciliten a multiplicación de actividades accesibles para todas as idades e territorios, sostidas no tempo, dedicadas ás artes vivas e artes visuais. Que comprenda medidas de carácter formativo e pedagóxico, de mediación e programación expandida, de programación e difusión cultural, de investigación e produción de coñecemento.

6308. Favorecer a dirección colexiada de centros artísticos e culturais
Desenvolveremos estratexias de dirección colexiada e participativa nos centros artísticos e culturais dependentes da Xunta de Galicia, garantindo a diversidade de xénero, de perfís profesionais e de liñas de traballo plurais que lles dean resposta ás diferentes sensibilidades artísticas e culturais do país.
7309. Avaliación da Cidade da Cultura e outras grandes infraestruturas
Crearemos unha comisión parlamentaria de investigación sobre as eventuais responsabilidades civís e penais derivadas da contratación de obras nas grandes infraestruturas culturais. O desproporcionado custe de mantemento da Cidade da Cultura e o escaso retorno cara sociedade do grande investimento realizado obriga a reflexionar xunto aos axentes culturais sobre o futuro da mesma.

X