Combate á precariedade e aos abusos laborais | En Marea

Estás aquí: Inicio » Programa » A economía ao servizo da xente » Combate á precariedade e aos abusos laborais

Combate á precariedade e aos abusos laborais

Fronte a un modelo laboral que permite que o emprego non sexa garantía dunha autonomía persoal e promove a existencia de ‘traballadores pobres’, debemos impulsar políticas que dignifiquen as condicións de traballo, permitindo a conciliación e contribuíndo a diminuír as desigualdades no ámbito laboral, cumprindo e facendo cumprir os dereitos dos e das traballadoras contra prácticas abusivas.

114. Perseguir as prácticas laborais abusivas e fraudulentas

Esixiremos da Inspección de Traballo un control exhaustivo sobre as prolongacións de xornada irregulares, así como as horas extras non pagadas. Solicitaremos tamén limitar no máximo posible as horas extraordinarias, para facilitar a creación de novos empregos. Do mesmo xeito, cómpre acabar coas fórmulas fraudulentas de contratación, dende a utilización de contratos eventuais para cubrir postos de traballo indefinidos, coma os contratos a tempo parcial, que agochan traballos de xornada completa que só se pagan e cotizan parcialmente, pasando por perseguir a sobreexplotación das persoas máis novas, sometidas a becas e formas similares que encobren relacións laborais normais. Para iso, a Inspección de Traballo deberá ser dotada cos medios e o apoio necesario.

Así mesmo, é preciso brindar apoio ás persoas que traballan por conta propia, especialmente as denominadas dependentes, que teñen unha relación supostamente mercantil, cando en realidade a súa vinculación coa empresa para a que traballan é puramente laboral.

215. Reparto dos tempos de traballo.
Realizaremos unha avaliación económica sobre os usos dos tempos, xornadas e reparto do traballo en Galicia. Analizaremos alternativas para a redución e/ou a racionalización dos horarios laborais para que sexan compatibles con outros tempos e dimensións da vida. O tempo é un recurso limitado e a distribución que facemos del provoca posicións de desigualdade. O uso do tempo monetizado na esfera produtiva ten un lugar preeminente, porén, gran parte das necesidades persoais requiren dun tempo fóra de dita esfera. A división sexual do traballo está implícita no reparto dos tempos de vida. Con esta medida, no marco da estratexia galega de socialización dos coidados, queremos contrastar se o actual reparto dos tempos persoais e de traballo son os máis axeitados para a eficiencia económica, a igualdade e a conciliación.

X