O Parlamento aproba a iniciativa de En Marea para que a Xunta inscriba, de xeito inmediato, a declaración de BIC das Torres de Meirás

Estás aquí: Inicio » O Parlamento aproba a iniciativa de En Marea para que a Xunta inscriba, de xeito inmediato, a declaración de BIC das Torres de Meirás

O Parlamento aproba a iniciativa de En Marea para que a Xunta inscriba, de xeito inmediato, a declaración de BIC das Torres de Meirás

A deputada no Parlamento, Luca Chao, salientou que coa non inscrición actual o Goberno galego está a incumprir a lexislación vixente

O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade á iniciativa de En Marea para solicitar la inscrición, de xeito inmediato, da Declaración de Ben de Interese Cultural das Torres de Meirás no Rexistro da Propiedade como manda a Lei. A deputada no Parlamento de Galicia, Luca Chao, lembrou que foi en 2008 cando o Goberno galego aprobou o Decreto 299/2008, do 30 de decembro, polo que se declaran ben de interese cultural, coa categoría de sitio histórico, as Torres de Meirás, situadas no termo municipal de Sada, na provincia da Coruña. Desde entón pasou a formar parte da listaxe de bens de interese cultural (BIC) de Galicia. Declaración que implicou, entre outras cousas, a necesidade de garantir unha serie de días para visitas do público, e que a familia do ditador vén contravindo sistematicamente.

Naquel momento, estaba vixente a Lei 8/1995, de Patrimonio Cultural de Galicia, que, en concordancia coa Lei de Patrimonio española, só obrigaba á inscrición no Rexistro da propiedade da declaración BIC no caso de “monumentos e xardíns históricos” (art. 15), mentres que Pazo está declarado “sitio histórico”. Sen embargo, a vixente Lei de Patrimonio Actual de Galicia (Lei 5/2016) determina, no seu artigo 21.2 que:

“Despois da declaración de interese cultural de monumentos, xardíns históricos ou sitios históricos, a consellaría competente en materia de patrimonio cultural instará de oficio a inscrición gratuíta da declaración no Rexistro da Propiedade”
Do mesmo xeito, a disposición adicional primeira de dita Lei 5/2016 precisa, respecto dos BIC, que “todos aqueles bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia que tivesen a condición de bens de interese cultural con anterioridade á entrada en vigor desta lei manterán a consideración de bens de interese cultural e quedarán sometidos ao mesmo réxime xurídico de protección aplicable a estes segundo esta lei”.

Faise constar que a Resolución do 6 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado- Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, non cuestiona en ningún momento nin a procedencia de rexistro dos BIC coa consideración de sitio histórico nin tampouco a aplicación da propia Disposición Adicional Primeira aos BIC xa declarados, dado que a única discrepancia formulada polo Estado referíase á gratuidade de tal inscrición, “sen prexuízo de que a Xunta de Galicia asuma o custo da inscrición no suposto dos sitios históricos e de que así se reflicta no futuro desenvolvemento regulamentario da Lei de patrimonio cultural de Galicia.

Asunción do custo de inscrición que, obviamente, non pode fundamentar, en ningún caso, a inobservancia do mandato lexislativo á inscrición dos BIC, tamén os dos sitios históricos.
Luca Chao destacou na súa intervención que neste momento, de acordo coa certificación rexistral do ben (finca rexistral 7.623 de Sada)., solicitada e emitida o pasado 4 de abril polo Rexistro da Propiedade de Betanzos, a solicitude do Concello de Sada, non consta a súa inscrición como BIC, polo que se estaría incumprindo a lexislación vixente.

Ante esta situación, e de acordo coa demanda formulada polo mesmo Concello de Sada, que a tal efecto xa se ten dirixido á Consellería, o grupo Parlamentario de En Marea presentou en comisión unha proposición non de Lei na que se instaba á Xunta de Galicia a proceder, de xeito inmediato, á inscrición da Declaración de Ben de Interese Cultural das Torres de Meirás no Rexistro da Propiedade. Iniciativa que contou co voto a favor de todos os grupos parlamentarios.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

3 × 3 =

X