O NOSO PROGRAMA

Aproveitemos a oportunidade para facer do noso un país mellor, máis xusto, feminista, solidario e sustentable; pensado, debatido e construído desde o local.

¡FAGÁMOLO!

1. Rescate social

2. Unha Galicia feminista e igualitaria

3. Unha Galicia ecolóxica e descarbonizada

4. Prioridade rural

5. Aposta polo público

6. Un empresariado galego comprometido co país

7. Un modelo laboral para unha vida digna

8. Xustiza fiscal

9. Recursos financeiros

10. Educación, ciencia e investigación

11. Protagonismo da sociedade civil

12. Mellora da Inspección Administrativa e da Xustiza

13. Municipalismo

14. Estratexia ante o devalo demográfico

15. Inmigración

16. A nosa identidade como pobo

17. A Reforma do Estatuto

18. Lingua e cultura

19. Relacións coa comunidade lusófona

20. Galicia dentro do marco europeo e do contexto mundial