En Marea presenta 208 propostas concretas para financiar unha economía que impulse o crecemento, transforme o desenvolvemento social, e traslade a maior riqueza ao benestar da cidadanía

Estás aquí: Inicio » En Marea presenta 208 propostas concretas para financiar unha economía que impulse o crecemento, transforme o desenvolvemento social, e traslade a maior riqueza ao benestar da cidadanía

En Marea presenta 208 propostas concretas para financiar unha economía que impulse o crecemento, transforme o desenvolvemento social, e traslade a maior riqueza ao benestar da cidadanía

O deputado de En Marea, Manuel Lago, insistiu na súa intervención na defensa das emendas transversais presentadas por En Marea ao Orzamento da Xunta de Galicia para o vindeiro ano, en denunciar a intolerable e inxustificable diferenza entre o crecemento da economía que sitúa o PIB nas cifras de 2008 e a realidade que están a vivir os galegos e galegas que siguen a vivir peor. “Temos o mesmo nivel de riqueza pero está peor distribuída: perden os que cobran salarios a, inmensa maioría social, e gañan as rendas empresariais. Así de simple. Así de inaceptable” afirmou. Unha situación que ten culpables como sinalou. Primeiro, as reformas laborais que recortaron dereitos laborais para impoñer a devaluación salarial e a precariedade extrema.

Co ritmo actual de aumento do orzamento é máis que posible que ata 2030 non cheguemos a recuperar o nivel de gasto real previo a recesión en cifras absolutas. “Aínda máis, se segue gobernando o PP é posible que nunca se recupere en termos comparados co PIB, porque redución do gasto público non é unha casualidade, nin un efecto secundario da crise nin un dano colateral: é un obxectivo buscado de forma premeditada polo goberno” explicou Manuel Lago.

A crise foi aproveitada para impoñer un profundo cambio no modelo social, dominado pola desigualdade, a precariedade e o deterioro do estado de benestar. Para recortar o peso do público na economía e na sociedade. É por este motivo ao entender de En Marea que a fase alcista do ciclo económico iniciada en 2014 non está servindo para recuperarnos dos recortes de 2009 a 2013. Así, o orzamento de 2018 vén a consolidar os recortes aplicados no período 2009/2014 dando continuidade a redución do peso do publico na ecónoma. “E nos a iso lle dicimos que non, e propoñemos unha vía alternativa coas nosas emendas” declarou o deputado de En Marea.

En Galicia e no Estado asegurou Lago estase sufrindo una política fiscal ideoloxicamente conservadora, neoliberal, que leva anos aplicando unha desfiscalización das rendas de capital, sobre os grandes patrimonios, provocando un dobre efecto: unha caída na recadación e unha redistribución da carga fiscal, na que os que mais pagan son as persoas asalariadas. O problema é de falta de ingresos para o que En Marea presentou a súa emenda a totalidade orientada a incrementar en 500 millóns de euros o nivel de gasto actuando sobre as diferentes vías de ingresos. E segundo redistribuír o gasto que fai o goberno, cambiando as prioridades do mesmo, por un imposte de 268 millóns de euros cara o gasto social e produtivo.
Incremento que se faría a través de:

 • Incrementar os recursos procedentes do Estado, actuando sobre o sistema de financiamentos autonómico e tamén sobre os instrumentos para o reequilibrio territorial.
 • Un paquete de medidas fiscais co obxectivo de incrementar a recadación, actuando sobre as figuras tributarias que xa existen e creando outras novas.
 • Unha minoración selectiva e ponderada do actual nivel de beneficios.
 • Reforzamento do Plan de Inspección e de Loita contra o Fraude Fiscal

Para isto primeiro sería preciso evitar o erro reiterado na estimacións dos ingresos, e polo tanto, da contía dos anticipos a conta que recibe a Xunta de Galicia. Segundo, hai que levar a cabo unha revisión e modificación do Fondo de Compensación Interterritorial. En terceiro lugar, un paquete de medidas fiscais co obxectivo de incrementar a recadación, actuando sobre os tipos das figuras tributarias que xa existen e creando outras novas. “Non é aceptable reducir a contribución da minoría que máis ten mentres que se aumenta unha débeda que logo temos que pagar entre todos” defendeu Manuel Lago.
O paquete de medidas fiscais que propón En Marea intégrase polos seguintes elementos:

 • Incremento dos tipos impositivos nos tramos mais altos da tarifa autonómica do I.R.P.F.
 • Mantemento do Imposto de Patrimonio con carácter permanente, con elevación da actual escala de gravame dos tipos impositivos.
 • Incremento do tipo de gravame do Imposto sobre o dano Medioambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada.
 • Implantación dun Imposto Autonómico sobre Bebidas de Alto Contido en Azucres.
 • Implantación dun Imposto Autonómico sobre os Pisos Baleiros aos Grandes Propietarios.
 • En relación coa participación no Imposto sobre os Depósitos nas Entidades de Crédito, considérase que a estimación da recadación debería incrementarse polo menos nun volume de recursos adicionais de 10 millóns de euros.

En cuarto lugar, unha minoración selectiva e ponderada do actual nivel de beneficios e bonificacións fiscais. En quinto lugar, propoñemos reforzar o Plan de Inspección e de Loita contra o Fraude Fiscal.
Ademais dos maiores recursos o grupo de En Marea propón unha reorientación do gasto, trasladando gasto corrente de pouca utilidade a partidas que sirvan para mellorar a vida das persoas e impulsar o desenvolvemento produtivo do pais. Unha política de ingresos e de gastos que permita, polo tanto, iniciar o camiño da recuperación dos recortes, recuperando os recursos necesarios para financiar servizos públicos de calidade e unha ampliación necesaria da protección social.

O deputado Manuel Lago defendeu a proposta do seu grupo con 18 programas e 208 propostas concretas entre as que destacan as seguintes:

 • Un plan de loita contra a pobreza e a exclusión social, dotado con 170 millóns de euros e 26 medidas para combater unha das principais lacras do pais: as 700.000 persoas en risco de pobreza ou exclusión tal e como reflicte a taxa AROPE de Eurostat.
 • Un plan de emerxencia para o emprego e de loita contra a precariedade, dotado con 68 millóns de euros para dar resposta as 187.000 persoas desempregadas e a precariedade laboral na que afecta a metade da clase traballadora galega.
 • Un plan de mellora e garantía da sanidade publica universal, dotado con 115 millóns de euros e 49 medidas concretas.
 • Un plan de mellora e recuperación do ensino publico, dotado con 67 millóns e articulado en 14 medidas concretas.
 • Un plan de dinamización do medio rural dotado con 64 millóns de euros co obxectivo de ter un rural vivo.
 • Un plan de choque contra a violencia machista dotado con 30 millóns de euros que inclúe un plan de emerxencia contra os feminicidios.
 • Un novo modelo produtivo, desenvolvendo a industria e a enerxía dotado con 27 millóns de euros para levar a cabo 28 programas específicos nas diferentes areas.
 • Un plan de recuperación medioambiental, que inclúe a revisión do modelo de xestión dos residuos, dotado con 41,5 millóns de euros que se desenvolve en 8 programas concretos.
 • Un plan que garanta o dereito a vivenda dotado con 26 millóns de euros para financiar 8 actuacións concretas entre as que teñen prioridade a vivenda publica de aluger e a loita contra os desafiuzamentos.
 • Un plan de rescate do sector mariñeiro e marisqueiro dotado con 35 millóns que permitirían desenvolver 10 programas específicos.
 • Un plan para potenciar unha cultura para todos e todas con 25 millóns de euros que permitiran levar adiante 8 liñas estratéxicas.
 • Un plan que mellore a mobilidade, as infraestruturas e otransporte público dotado con 18,5 millóns de euros con 10 medidas concretas, incluído o estudo de viabilidade para o rescate publico da AP 9.
 • Un plan de Investigación, Desenvolvemento e Innovación dotado con 13 millóns de euros distribuídos en 15 programas de actuación.
 • Un plan de normalización lingüística con 7,5 millóns de euros para financiar 6 eixes de actuación.
 • Unha Estratexia galega de Turismo Sostible dotada con 5,5 millóns de euros.
 • Un plan de comercio próximo, con produtos locais nunha estratexia desoberanía alimentaria dotado con 4,5 millóns de euros.
 • Grupos de emerxencias acción contra incendios 2.000.000 €
 • Un plan de Recuperación dos salarios públicos perdidos dotado con 27 millóns de euros.

O deputado de En Marea, Manuel Lago, concluíu a súa intervención asegurando que “fronte a resignación, os recortes e o axuste permanente En Marea propón incrementar os ingresos co obxectivo de financiar unha política económica que impulse o crecemento, o transforme en desenvolvemento económico e social, baseado na economía produtiva, que traslade a maior riqueza o benestar da cidadanía combatendo a desigualdade, a precariedade, a pobreza e a exclusión”.

1 Comment

 1. Manoel Barbeitos di:

  Magnífica, contundente e solvente intervención do camarada e amigo Manolo Lago. A miles de quilometros so podo felicitalo e agradecerlle unha intervención tan atinada e rigurosa ademais de necesaria. Parabens a Manolo e a todo o grupo parlamentario de En Marea. HAI MAREA!

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

20 + fifteen =

X