En Marea

Modo desactivado en la web

Con data do 22 de xaneiro de 2021, comunícasenos por parte do ministerio de interior a aceptación da solicitude de cancelación de En Marea como partido político, e, en consecuencia, procedemos a pechar esta páxina web.

Informe Fiscalización Tribunal de Cuentas 2017
Cuentas EN MAREA 2018
Cuentas EN MAREA 2019
Cuentas EN MAREA 2020
Informe de fiscalización do Tribunal de Cuentas 2018 e 2019

Perdiches o teu contrasinal?