Contacta

Estás aquí: Inicio » Contacta

Se desexas facernos unha consulta, envíanos unha mensaxe completando o formulario:

O correo electrónico proporcionado incluirase nun ficheiro de tratamento de datos de carácter persoal creado e xestionado por EN MAREA, cuxa finalidade é que a compañía poida contestar á súa consulta.
EN MAREA comprométese a que os datos que nos proporcione serán utilizados, exclusivamente, para a devandita finalidade.
En calquera momento, vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante o envío dunha carta con copia do seu Documento Nacional de Identidade dirixida a EN MAREA, á dirección “Praza Horta de abaixo, nº 5 B - 4º A, 15220, Bertamiráns, Ames - A Coruña”; ou ben, por correo electrónico á dirección [lopd@enmarea.gal].

Estou interesado en que contesten a miña consulta.

En Marea Sede Principal

Rúa Santiago Guayaquil 7
15701 Santiago de Compostela
Tel. 123 123 123
E-mail: info@enmarea.gal

X